Aantrekkelijke Premie & Uitstekende Service

Zorg Verzekering

De zorgverzekering, ook wel ziektekostenverzekering genoemd, is een verzekering tegen ziektekosten. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. De zorgverzekering kent verschillende mogelijkheden.

Basisverzekering

De basisverzekering is verplicht voor ingezetenen van Nederland. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Het afsluiten van de basisverzekering is verplicht voor:

 • Iedereen die in Nederland woont. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dit
 • Iedereen die in Nederland werkt en hier loonbelasting betaalt
 • Iedereen die in Nederland komt wonen en al een ziektekostenverzekering in het buitenland heeft. Zij moeten alsnog in Nederland een basisverzekering afsluiten

Wie zich niet verzekert, krijgt eerst een waarschuwingsbrief. Wanneer er dan nog geen zorgverzekering wordt afgesloten, volgen er maximaal 2 boetes. Is de aangeschrevene daarna nog onverzekerd, dan sluit het College voor zorgverzekeringen (CVZ) namens de onverzekerde een zorgverzekering af bij een zorgverzekeraar. Het CVZ houdt vervolgens 12 maanden lang de standaardpremie van deze zorgverzekering in op de inkomsten van de onverzekerde. Zolang de onverzekerde geen verzekering heeft, betaalt deze zelf de kosten van medische zorg

Op de verzekeringsplicht geldt een uitzondering voor 2 groepen mensen:

 • Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging geen zorgverzekering willen afsluiten (gemoedsbezwaarden)
 • Militairen in actieve dienst

Zorgverzekeraars kennen een acceptatieplicht voor de basisverzekering. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om iedereen te accepteren.

Aanvullende verzekering 

De aanvullende verzekering is een verzekering voor de zorgkosten die niet in het basispakket zitten. U bent niet verplicht om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten en de verzekeraar is niet verplicht om u als verzekerde te accepteren, in tegenstelling tot bij de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars bieden diverse aanvullende verzekeringen aan.

Tandartsverzekering

Een tandartsverzekering is een verzekering voor de kosten van mondzorg. Ook deze verzekering hoeft u niet verplicht af te sluiten. En voor de verzekeraar geldt ook bij deze verzekering geen acceptatieplicht.

De dekking van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid. De dekkingen van de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen worden vastgesteld door de verzekeringsmaatschappijen zelf.

Acceptatieplicht

De acceptatieplicht geldt voor aanbieders van zorgverzekeringen. Dit wil zeggen dat zorgverzekeraars iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand, dienen te accepteren voor de wettelijke basisverzekering. Verzekerden zijn met het afsluiten van een (basis)polis voor alle voorzieningen uit het basispakket verzekerd.

Overstappen

U kunt er ieder jaar voor kiezen om van zorgverzekeraar te wisselen. Het moment van overstappen is altijd per 1 januari. Van uw huidige zorgverzekeraar ontvangt u ieder jaar in november de nieuwe polisvoorwaarden samen met de premie voor het nieuwe jaar. Gaat u met deze nieuwe voorwaarden en premie akkoord? Dan hoeft u niets te ondernemen en blijft u automatisch bij uw huidige maatschappij verzekerd.

Wilt u echter overstappen, dan dient u dit voor 1 januari van het nieuwe jaar aan te geven.

NB: in de volgende gevallen mag u ook tussentijds overstappen:

 1. Uw verzekeraar verandert tussentijds uw polisvoorwaarden
 2. U was collectief via uw werkgever verzekerd maar u veranderd van baan. U wilt nu zelf een andere verzekering afsluiten of u collectief laten verzekeren via uw nieuwe werkgever
 3. Uw situatie wijzigt door een verandering van uw burgerlijke staat
 4. U bent nu via een ander verzekerd en u wilt dit veranderen door zelf een verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld als u meerderjarig wordt
 5. U vestigt zich vanuit het buitenland in Nederland waarbij u zich verplicht dient te verzekeren voor ten minste de basisverzekering
 6. Uw militaire dienstverband wordt beëindigt en u moet u als burger verplicht verzekeren voor ten minste de basisverzekering
 7. U bent op het moment onverzekerd en u wilt u als verzekerde aanmelden bij een nieuwe verzekeraar

Overstapservice

Verzekeringsmaatschappijen hebben onderling afspraken gemaakt waardoor u als verzekerde bij het overstappen gebruik kunt maken van de zogenaamde overstapservice. U kiest in dat geval een andere verzekeraar die u vervolgens voor 1 januari van het nieuwe jaar de opdracht geeft om uw oude verzekering op te zeggen.

Let op: geeft u deze opdracht na 1 januari, dan kan uw nieuwe verzekeraar de overstap niet meer op tijd regelen! Wanneer u wel weet dat u van verzekeraar wilt wisselen, maar u hebt nog niet gekozen bij welke verzekeringsmaatschappij u zich vervolgens wilt laten verzekeren dan kunt u geen gebruik maken van een overstapservice. In dat geval dient u er zelf voor te zorgen dat u uw oude zorgverzekering voor 1 januari van het nieuwe jaar opzegt.

U vraagt zelf offertes op bij een of meerdere zorgverzekeraars. U hebt tot 1 februari de tijd om u op te geven bij een nieuwe verzekeraar om er zeker van te zijn dat de nieuwe zorgverzekering alsnog met terugwerkende kracht geldig is vanaf 1 januari (het moment dat u in principe onverzekerd was).

Wanneer u een achterstand hebt met het betalen van uw premie bij uw huidige zorgverzekeraar, dan mag deze verzekering niet worden beëindigd. Dit wordt bij een overstap altijd gecontroleerd door de nieuwe zorgverzekeraar.

Tip: Let goed op als u overstapt welke zorg voor u belangrijk is! Houdt bij een overstap aan het einde van het jaar rekening met de decemberdrukte van de postbezorgingsbedrijven.

Pech Onderweg

Voorkom dat u onderweg met autopech komt te staan. Regel uw zaken goed, een kleine moeite voor een groot gemak.

Lees meer +

Schade Melden

Krijgt u te maken krijgt met schade of een ongeluk? Stel M.G. Assurantiën dan zo snel mogelijk op de hoogte zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen.

Contact Ons +

Klacht Indienen

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.

Lees Meer +