Aantrekkelijke Premie & Uitstekende Service

Overlijdensrisico Verzekering

Overlijdensrisicoverzekering.. verplicht!

Bij het afsluiten van uw hypotheek wordt vaak gevraagd of u al een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Wanneer dit niet het geval is wordt u verzocht om dit alsnog te doen. Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit als u voor de afgesproken einddatum overlijdt. Deze verzekering dekt dus de financiële gevolgen van overlijden.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering nou eigenlijk?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die tot uitkering komt wanneer de verzekerde overlijdt. Dit is zo geregeld om de financiële gevolgen te voorkomen die kunnen ontstaan na het overlijden. Het overlijden van de verzekerde heeft namelijk gevolgen in de vorm van inkomensdaling- of stijging van de kosten. Als uitgangspunt wordt genomen dat de overlijdensrisicoverzekering een dekking moet hebben waarbij de nabestaande in de woning kan blijven wonen.

Er bestaan drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen, om u goed op weg te helpen hebben wij deze hieronder beschreven.

- Gelijkblijvend vermogen
Deze variant is de ideale vorm als u uw nabestaanden goed achter wil laten. Bij deze variant wordt het bedrag uitgekeerd dat u van te voren hebt afgesproken met de verzekeraar.

- Lineair dalend vermogen
Deze variant geldt voor een vooraf bepaalde periode. Gedurende deze periode verzekerd u een vermogen dat jaarlijks gelijkblijvend afneemt. Dit betekent dat u in het eerste jaar van uw overlijdensrisicoverzekering de hoogste uitkering krijgt en in het laatste jaar de laagste uitkering. De uitkering die uw nabestaande ontvangen na het overlijden neemt dus feitelijk ieder jaar af.

- Annuïtair dalend kapitaal
De overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend vermogen geldt net als bij een lineair dalend vermogen voor een vooraf bepaalde periode. U kunt deze uitkering zien als het verschil tussen het opgebouwde vermogen en uw (hypotheek-) schuld. Omdat u vermogen opbouwt, daalt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering in dezelfde tijd en met hetzelfde tempo.

Wat verder opvalt bij de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend vermogen is dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent de eerste jaren amper daalt, echter neemt het verzekerde vermogen in de laatste jaren sterk af. Hierdoor staat het bedrag waarvoor u verzekerd bent aan het einde van de vooraf afgesproken periode op nul. Omdat de premie hier van te voren op is ingesteld is deze lager dan bij een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend vermogen.

Pech Onderweg

Voorkom dat u onderweg met autopech komt te staan. Regel uw zaken goed, een kleine moeite voor een groot gemak.

Lees meer +

Schade Melden

Krijgt u te maken krijgt met schade of een ongeluk? Stel M.G. Assurantiën dan zo snel mogelijk op de hoogte zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen.

Contact Ons +

Klacht Indienen

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.

Lees Meer +