Aantrekkelijke Premie & Uitstekende Service

Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt u uw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. U hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die u niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade u op grond van de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat u aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschaden (de daaruit voortvloeiende schade) gedekt. 

U bent niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hoort volgens vele bonden zoals de Consumentenbond echter wel in uw basispakket van financiële diensten. Als u géén AVP hebt, en u verantwoordelijk bent voor schade, dan moet u dat geld uit eigen zak betalen. Als u per ongeluk iemand letsel hebt toegebracht, of bijvoorbeeld een auto hebt beschadigd, kunnen de bedragen flink oplopen. De meeste mensen hebben niet zoveel geld achter de hand. Dat risico kunt u doorgaans financieel dus niet zelf dragen.

Los daarvan is de premie die u betaalt voor een AVP (een paar tientjes per jaar voor een verzekerd bedrag van 1 miljoen euro of meer) aan de lage kant, en zeker geen reden om deze verzekering niet af te sluiten!

Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

 • Schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg en de daaruit voortvloeiende schade
 • Schade aan zaken: beschadiging, vernietiging of vermissing van zaken daaruit voortvloeiende schade
 • U hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Zoals eerder genoemd is een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren bijvoorbeeld schade die u niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade u op grond van de wet wel toegerekend. 

Wat valt er niet onder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?
Schade veroorzaakt door:

 • Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar u een vaarbewijs voor nodig heeft en luchtvaartuigen (deze hebben een eigen, aparte verzekering nodig)
 • Een uitzondering wordt gemaakt in geval van joyriding of sailing
 • Materiële schade aan zaken van iemand die meeverzekerd is op uw polis (uw partner of kind bijvoorbeeld)
 • Schade door opzet (zoals vandalisme, maar ook schade die u veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of drugs) of seksueel misbruik. Als het kinderen onder de 14 betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking
 • Groepsaansprakelijkheid (als u deel uit maakt van een groep die schade veroorzaakt)

Eén aansprakelijkheidsverzekering voor meerdere personen, ideaal voor het gezinsleven!
De aansprakelijkheidsverzekering dekt ook meerdere personen die in het huishouden van de verzekeringsnemer betrokken zijn:

 • De verzekeringsnemer
 • Zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner
 • Hun minderjarige kinderen
 • De met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen
 • Hun (groot-, schoon)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen
 • Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn
 • Hun logés
 • Hun huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde)

Pech Onderweg

Voorkom dat u onderweg met autopech komt te staan. Regel uw zaken goed, een kleine moeite voor een groot gemak.

Lees meer +

Schade Melden

Krijgt u te maken krijgt met schade of een ongeluk? Stel M.G. Assurantiën dan zo snel mogelijk op de hoogte zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen.

Contact Ons +

Klacht Indienen

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.

Lees Meer +